Klej Kolor Czas otwartego
schnięcia
Pełne
utwardzenie
Zakres temperatur
Klej Montażowy Przezroczysty biały (po zsieciowaniu bezbarwny) 5 min. 24 h -0°C÷60°C
Klej Montażowy Neoprenowy jasnobrązowy 5 min. 12 h -30°C÷60°C
Klej Montażowy Dyspersyjny biały  10 min. 24 h -15°C÷60°C

 

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.