Klej Suchy dotykowo
Pełne
utwardzenie
Zakres temperatur
Silikon Uniwersalny 12-15 min. 2mm / 24 h -50°C÷120°C
Silikon Wysokotemperaturowy 7-15 min. 3mm / 24 h -60°C÷300°C
Silikon Sanitarny 10 min. 2mm / 24 h -50°C÷120°C
Klej do Luster 12-15 min. 2mm / 24 h -40°C÷120°C
Silikon Szklarski 10 min. 2mm / 24 h -40°C÷120°C

 

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.